Nadace Forum 2000

Nadace Forum 2000 již více než 20 let naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. 

Za tímto účelem Nadace pořádá dlouhodobé projekty a další aktivity.

Největším projektem je mezinárodní konference Forum 2000, kde přední světové osobnosti debatují o stavu demokracie a lidských práv ve světě, o globálních trendech a výzvách, kterým lidstvo čelí, identifikují klíčové otázky a navrhují jejich řešení. Hlavní program konference doplňuje doprovodný program pod hlavičkou Festivalu demokracie, jež je týdenní oslavou aktivní občanské společnosti jako základního kamene svobodné a demokratické společnosti. Mezi další projekty patří veletrh neziskových organizací NGO Market, Demokratická solidarita prosazující demokracii v Latinské Americe, Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu podporující snahy lidí bojujících za svobodu a proti autoritarismu po celém světě, Mezináboženský dialog, a další.

Více informací naleznete na webových stránkách www.forum2000.cz.