Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci usiluje o důstojné a plnohodnotné stárnutí pro naše prarodiče. Provází stárnutím. Zajišťuje moderní služby v domácím prostředí a získává finance na projekty pro seniory v různých částech České republiky. Již několik let také vede vlastní projekt – Doma bez obav. Ten nabízí individuální přístup a odbornou pomoc ve chvíli, kdy nastal čas kvalitně zabezpečit potřeby seniorů tak, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a vyhnuli se ústavní formě péče. Podporuje také rodiny, které se o seniory starají.

Nadace dále organizuje různé osvětové kampaně za odstranění stereotypů o seniorech a podporuje mezigenerační porozumění. Lobbuje za důležité legislativní změny tak, aby byla česká společnost připravená na stárnutí populace a na důsledky, které to přináší. V rámci projektu Zlatá práce například podporuje mezigenerační předávání zkušeností ve firmách a upozorňuje na přínosy diverzity a zapojení zaměstnanců všech věkových kategorií do firemních týmů.