Nadace Krása pomoci

Nadace Krása pomoci pomáhá seniorům, aby mohli žít doma a důstojně. Jako nadace finančně podporuje jiné organizace, které se v různých částech České republiky věnují pomoci seniorům. Již několik let také vede vlastní projekt – Doma bez obav. Ten pomáhá v Praze seniorům, aby mohli žít dál ve svém domácím prostředí a vyhnuli se ústavní formě péče. Podporuje také rodiny, které se o seniory starají.

Nadace dále organizuje různé osvětové kampaně za odstranění stereotypů o seniorech a podporuje mezigenerační porozumění. Lobbuje za důležité legislativní změny tak, aby byla česká společnost připravená na stárnutí populace a na důsledky, které to přináší. V rámci projektu Stařešina do každé korporace například podporuje mezigenerační předávání zkušeností ve firmách a upozorňuje na přínosy diverzity a zapojení zaměstnanců všech věkových kategorií do firemních týmů.