Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které jsou ohrožené příjmovou chudobou rodičů či se ocitnou v obtížné životní situaci již od roku 1993.

Za tuto dobu bylo potřebným dětem díky velkorysým mecenášům přerozděleno více než 300 milionů korun. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje Nadace Naše dítě bezplatné právní poradenství v rámci provozované Linky právní pomoci, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí. Zakladatelkou nadace je Ing. Zuzana Baudyšová.

Nadace Naše dítě je nezávislá organizace, která po celou dobu své existence pracuje bez jediné koruny státní podpory.  Mottem Nadace je: „Děti se samy neubrání!“