Nadace rodiny Vlčkových

Nadace rodiny Vlčkových přispívá k rozvoji dětské paliativní péče v České republice a pomáhá vybudovat síť služeb, které reflektují potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním, tak aby byly dostupné v každé části země.

Dětská paliativní péče pomáhá rodině ve všech fázích nemoci i v období truchlení. Začíná v okamžiku stanovení diagnózy, vyžaduje zapojení více odborníků, od zdravotních sestřiček přes lékaře, psychology, speciální pedagogy a různě zaměřené terapeuty až po kaplany a sociální pracovníky.

Několikrát ročně Nadace rodiny Vlčkových rozděluje peníze formou grantových výzev na podporu projektů souvisejících s rozvojem dětské paliativní péče v České republice. Snahou Nadace je prostřednictvím síťování vzdělávat současné i budoucí odborníky, předávat dobrou praxi a motivovat k jejímu udržení a šíření. 

Financování Nadace rodiny Vlčkových je nastaveno v perpetuálním módu. Jistinu, kterou do Nadace vložili manželé Vlčkovi, zkušení finanční experti investují. Z pravidelných zisků, které tyto investice přinášejí, se hradí provoz Nadace a nadační programy. Díky tomuto je zajištěna dlouhověkost, nezávislost a stabilita Nadace.

V Praze 5 Košířích rekonstruuje Nadace rodiny Vlčkových historický objekt usedlosti Cibulka, kde v roce 2026 otevře Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem.