Nadace Simony Kijonkové

Posláním Nadace Simony Kijonkové je podpora a pomoc dětem, které vyrůstají v sociálním znevýhodnění a které jsou kvůli tomuto hendikepu ohroženy na zdravém vývoji. Prostřednictvím nadační podpory nadace těmto dětem pomáhá vymanit se z bludného kruhu a změnit svůj život, a případně i život celé rodiny.

Nadace se dále zaměřuje na podporu společensky prospěšných projektů. Do budoucna plánuje své aktivity rozšířit o podporu systémových změn skrz advokační činnost a o realizaci a budování volnočasových center pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Mezi nadační programy a podprogramy patří aktuálně především podpora dětí do 18 let v péči o jejich duševní zdraví, v rozvoji jejich mimořádného uměleckého a sportovního talentu, v systematické přípravě na přijímací zkoušky na gymnázia a střední školy či v účasti na školních pobytových akcích, a dále podpora neziskových organizací a jejich společensky prospěšných projektů.

LinkedIn