Nadační fond Be Charity

Nadační fond Be Charity vznikl v létě 2015. Navázal tak na aktivity, které podpořili lidé s mentálním a kombinovaným postižením už více než šesti miliony korun. Jeho posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáhá příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu. Nadační fond chce znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrétními osudy.

Mezi zásady patří přímý kontakt s žadatelem a rozdělení 100 % finančních prostředků získaných z eventů a od donátorů. Dlouhodobě podporuje také specializovaná nemocniční oddělení – oddělení akutní dětské rehabilitace FN Motol Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D., a Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře Prof. MUDr. Antonína Pařízka, CSc, a zaměstnávání handicapovaných dospělých v rámci skupiny sociálních podniků Etincelle. Část výtěžku tradičně poputuje i na rehabilitační programy konkrétních dětí, které nadační fond dlouhodobě podporuje, protože jen pravidelné terapie jim mohou pomoci být v dospělosti aspoň částečně soběstačnými.

V posledních měsících začal nadační fond pomáhat i paliativnímu oddělení a oddělení následné péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského. A novinkou je spolupráce s kardiologem Prof. Janem Markem, Ph. D., FESC. a spolkem Srdíčkáři, díky které pod svá křídla vzal i děti s vrozenými srdečními vadami.