Nadační fond Eduzměna

Cesta k lepšímu vzdělávání

Nadační fond Eduzměna byl založený v prosinci 2018 s cílem připravit a uskutečnit změnu vzdělávacího systému. Reprezentují ho zástupci soukromého, neziskového a veřejného sektoru, aby společnými silami, svým jménem, know how a financemi podpořili systémové změny ve vzdělávání dětí v České republice. Za Eduzměnou stojí čtyři významné nadace – Nadační fond Abakus, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF, které vznik nadačního fondu umožnily.  Podobná iniciativa, která by řešila vzdělávání komplexně, je u nás první svého druhu.

Aby se systém změnil, musí být u jednoho stolu všechni, kterých se vzdělávání týká: učitelé, ředitelé, rodiče, děti, zřizovatelé, podnikatelé a zástupci veřejné správy. Nejdříve byla spuštěna pilotáž v regionu velikosti obce s rozšířenou působností – Kutnohorsko. Zároveň byla zahájena spolupráce s dalšími zkušebními regiony. Celý proces bude vyhodnocen a rozšířen do dalších regionů. Cílem je, aby v roce 2030 byl model na školách ve 20 % regionů ČR.

„Vždycky mě trápilo, proč se učíme to, co se učíme. Vyhovuje mi věci zažívat, je to pro mě ideální způsob, jak vědomosti získávat a využívat. Když mám jen něco poslouchat, a pak si to zapamatovat, je to pro mě problematické. Později jsem zjistil, že tento auditivní přístup vyhovuje pouze třiceti procentům lidí, většina z nás potřebuje něco zcela jiného.“ 

Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna

Více informací na eduzmena.cz.