Nadační fond Eduzměna

Většina se shodne na tom, že budoucnost naší společnosti ovlivňuje kvalita vzdělávání. Proto se na sklonku roku 2018 spojili zástupci soukromého, neziskového a veřejného sektoru, aby společnými silami podpořili systémové změny v českém školství. Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF daly vzniknout unikátní iniciativě, která přivádí k jednomu stolu všechny, kterých se vzdělávání u nás týká: děti, rodiče, učitele, ředitele a zřizovatele.

Nadační fond Eduzměna má za cíl celkově a strukturovaně proměnit vzdělávací systém v České republice. Chce, aby děti chodily do školy rády, a škola aby je na oplátku připravovala na skutečný život. Propracovaný model podpory vzdělávání navíc prakticky testuje už čtvrtým rokem na Kutnohorsku. Pokud se osvědčí, mohl by se za pomoci MŠMT už od roku 2025 uvést v život na celé pětině území ČR.

Změňme společně, jak u nás učíme.
Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna