Nadační fond Eduzměna

Pracujeme na trvalé proměně českého vzdělávacího systému.

Podobná změna potřebuje efektivní zapojení všech, kdo ji mohou a chtějí uskutečnit. Na začátku čtyři významné nadace spojily síly, zkušenosti a finance a založily Nadační fond Eduzměna. My teď zapojujeme všechny, kterých se změna vzdělávání týká: zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti. 

Věříme, že děti se učí rády. Naší vizí je, aby se u nás všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na budoucí výzvy. Chceme zastavit prohlubování rozdílů v kvalitě mezi školami, zlepšit výsledky žáků v matematické a čtenářské gramotnosti, v kritickém myšlení a řešení problémů. Celkově pak zlepšit jejich vztah ke škole a učení.

V roce 2020 jsme rozjeli pilotní projekt na Kutnohorsku a nyní zakládáme Centrum podpory vzdělávání – naši hlavní hybnou sílu, která pomáhá řešit potřeby škol v regionu. V následujícím období podpoříme po celé zemi vznik sítě center, která se postupně stanou součástí systémové změny našeho vzdělávání.

Závazek udržitelnosti

Udržitelnost vnímáme ve více rovinách. Pro uskutečnění systémové změny je pro nás zásadní finanční udržitelnost, tzn. zajistit model financování, který využívá více zdrojů, včetně veřejných financí. S udržitelností pracujeme také na úrovni motivace aktérů zapojených do vzdělávání. U vedení škol, pedagogů, dětí, rodičů i zřizovatelů usilujeme o posun ve vnitřním nastavení, aby si změnu vzali za svou a podíleli se na ní. Zároveň je podporujeme v učení se od sebe navzájem. Jen tak můžeme docílit trvalé proměny našeho vzdělávání. 

Vize Eduzměny

Zdeněk Slejška

ředitel Nadačního fondu Eduzměna

Strategie udržitelnosti

Škola má zásadní vliv na to, čeho v životě dosáhneme. Připravuje děti na život, rozvíjí jejich potenciál, kritické myšlení a schopnost spolupráce. Pomáhá budovat dobré vztahy. Zažívat úspěch. 

Školy na Kutnohorsku jsou důkazem toho, že otevřeme-li se změně a spolupráci, daří se lépe všem – dětem, učitelům, ředitelům i rodičům. Některé děti mají výborné učitele, někteří učitelé jsou vedeni skvělými řediteli. V některých školách se děti učí s radostí a dává jim to smysl. 

Chceme, aby takových škol bylo mnohem více. Proto usilujeme o systémovou změnu v celé České republice.

K tomu má přispět náš projekt podpory regionálního vzdělávání, který pilotujeme na Kutnohorsku. Propojili jsme organizace a jednotlivce, kteří se intenzivně, ale izolovaně snažili o změnu. Zmapovali jsme potřeby škol, pojmenovali nejpalčivější problémy a konkrétními aktivitami začali naplňovat potřeby všech aktérů ve vzdělávání. Rozjeli jsme podpůrné týmy, které jsou školám oporou v jejich fungování. Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme nové postupy. Osvědčené zavádíme do praxe a dopad Eduzměny ověřujeme na vzdělávacích výsledcích a přístupu dětí ke vzdělávání.

Naše dosavadní poznatky předáváme do dalších čtyř regionů a testujeme, co je třeba pro vznik celorepublikové sítě Center podpory vzdělávání. Náš záměr koordinujeme se státními institucemi.

Zároveň reagujeme na vzniklé situace. V důsledku ukrajinské krize jsme začali koordinovat aktivity dárců v oblasti vzdělávání, aby pomoc byla efektivní a cílená. Zjišťujeme, kdo co dělá, vytipováváme bílá místa, kde by dárci mohli flexibilně pomoct. Hledáme způsoby, jak řešit problémy systematicky, a dárcům poskytujeme naši expertní podporu.

Malé kroky k velké změně 

Propojujeme, spojujeme, rozjíždíme aktivity, které mění, jak u nás učíme. Rozhýbáváme stojaté vody i tam, kde o změnu tolik nestojí. Jsme efektivní a agilní. Za dva roky jsme dosáhli těchto výsledků:

  • Spolupracujeme s 97 % škol na Kutnohorsku; 50 % z nich si vytvořilo vlastní plán rozvoje a začalo s ním cíleně pracovat.
  • U 19 % žáků pozorujeme větší motivaci k učení v souvislosti s posunem v profesních a osobnostních dovednostech učitelů.
  • Dva mobilní týmy duševního zdraví zlepšují situaci dětí se zhoršenými podmínkami v životě i ve vzdělávání; za dva roky uskutečnily přes 4 000 intervencí.
  • Díky dotačnímu servisu jsme pomohli školám se žádostmi o dotace přesahující 13 milionů korun.
  • Společně s nadacemi a Českou radou dětí a mládeže jsme spustili program Darujeme kroužky dětem, který nabízí účast na mimoškolních aktivitách českým i ukrajinským dětem ze znevýhodněného prostředí; doposud jsme rozdělili přes 4,3 milionů korun.

foto-3

foto-1

foto-2

foto-4

Kdo má u nás udržitelnost na starosti

Barbora Kinkalová

péče o dárce

barbora.kinkalova@eduzmena.cz

Bára přišla do Eduzměny z oblasti kultury, její původní profesí je filmová produkce. Díky práci na filmech s ekologickou tematikou se začala zajímat i o udržitelnou filmovou výrobu a absolvovala postupně dva týdenní kurzy tzv. „green filmingu“.

V Eduzměně si rozšířila perspektivu i na téma udržitelnosti systémové změny. To se týká jak finanční udržitelnosti – realizované v péči o dárce, tak i udržitelnosti změny nastavení společnosti – postupné změny postoje všech cílových skupin, kterých se vzdělávání týká. Jedině vnitřní proměna může vést k dlouhodobé motivaci dělat věci jinak, a ta je pak nejlepším motorem pro udržitelnost nového fungování systému.

Být „tváří pro udržitelnost“ Eduzměny Bára vnímá i jako možnost, jak do praktického chodu nadačního fondu přinášet své znalosti v oblasti ekologického provozu.

Naše projekty

Chytré státy pracují s tím, že potřebují sociálně slabší pozvednout výše, protože to znamená, že tím nakonec pomohou sobě. A přesně to potřebujeme, aby udělal i náš vzdělávací systém. Není to tak, že jsme u nás udělali něco špatně, my jsme jen „zaspali“. Svět okolo nás najednou zrychlil a my nevnímáme, že potřebujeme přidat. Hrozí, že nám ujede vlak. A to by byla obrovská škoda, protože Česká republika má obrovský potenciál.

Projekty

www.eduzmena.cz

barbora.kinkalova@eduzmena.cz

Nadační fond Eduzměna, Staroměstské náměstí 4, 110 00 Praha 1