Nadační fond Neunavní

Nadační fond Neúnavní se zaměřuje na celkové zlepšení situace pacientů s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS). Vznikl na podzim roku 2020 a jeho činnost se zakládá na 6 základních pilířích:

  • Osvěta,
  • Duševní zdraví,
  • Budování ME/CFS komunity,
  • Asistence v každodenním životě,
  • Systematické změny,
  • Finanční podpora.

Činnosti v rámci těchto 6 zmíněných oblastí se vzájemně propojují a mnohdy i doplňují. Důležité jsou podpora a rozvoj povědomí o ME/CFS mezi veřejnou populací, lékaři a samotnými nemocnými. Nízká informovanost vede často k bagatelizaci či tabuizování tématu. Z důvodu nemoci přichází drtivá většina pacientů o podstatnou část svého příjmu a jsou tak mnohdy odkázáni pouze na pomoc rodiny či blízkých, neboť podpora ze strany státu je prakticky nedosažitelná. Situace pacientů je velmi vážná nejenom v ČR, ale také ve světě. Investice do výzkumu nemoci, nalezení konkrétních příčin jejího vzniku a následně i léčby jsou celosvětově velmi nízké.

Neúnavní se zasazují o konkrétní a ucelenou podporu a snaží se pozitivním způsobem motivovat okolí k reakci.