Nadační fond Seňorina

NF Seňorina usiluje o zkvalitnění péče poskytované lidem s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence a také o podporu rodinných pečujících. Vzdělává, šíří osvětu a poskytuje nemocným a jejich blízkým profesionální podporu a rady, jak si i přes těžkosti, které nemoc přináší, užít ještě radostný čas. Ztráta paměti, změny osobnosti a dezorientace jsou jen některými příznaky Alzheimerovy nemoci, s nimiž se nemocní a jejich blízcí musí vyrovnat. Nadační fond pořádáním komunitních setkání (besedy, poradnykavárny ), vytvářením prostoru pro sdílení zkušeností i starostí, úzkou spoluprací s odborníky a šířením osvětových zdrojů a materiálů (přes YouTube , webFB  aj.) zpříjemňuje a ulehčuje život nemocným i jejich rodinám.

NF podporuje Centrum Seňorina, registrovanou odlehčovací službu, kterou mohou klienti využít pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty. O nemocného člověka pečují komplexně, s respektem a apelem na zachování jeho důstojnosti. Profesionální aktivizační pracovnice rozvíjí klienty pomocí tréninku kognitivních funkcí mozku a aktivizace smyslů (např. arteterapie, muzikoterapie). Klíčový je Montessori přístup v péči o lidi s demencí, který se v duchu myšlenky Pomoz mi, abych to zvládl sám snaží zachovat maximální míru sebeobsluhy klientů.

Metodiku, kterou Centrum Seňorina v praxi využívá, předává NF skrze vzdělávací činnost veřejnosti. Klíčovými osvětovými projekty jsou Aloisovy ponožky a Všechno je normální.