Nadační fond Wakawai

Stejně jako neziskové organizace potřebují zdroje na plnění své mise, firmy hledají cestu jak přispět při řešení současných výzev, umožnit pozitivní přesah v práci svým zaměstnancům a budovat dobrou reputaci. Díky Wakawai platformě a Nadačnímu fondu Wakawai plyne pozitivní dopad oběma směry.

Neziskovkám přináší tento software funkce, díky kterým se dostanou k novým dárcům a partnerům – sbírky nebo třeba matchingový systém. Dále poskytuje podporu v sebeprezentaci prostřednictvím kurzů online marketingu a dalších podpůrných aktivit.

Firmám naopak umožní podpořit smysluplné projekty, managovat dobročinné aktivity z jednoho místa a zapojit do nich své zaměstnance nebo prezentovat veřejnosti, co dělají pro lepší svět.

Více na webu https://wakawai.com/

Nebo si poslechněte Wave Makers Podcast!