Nadání a dovednosti

Nadání a dovednosti je obecně prospěšná společnost, která pomáhá mladým lidem s osobním a kariérním rozvojem. Zaměřuje se především na studenty z dětských domovů a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Připravuje pro ně celou řadu zajímavých projektů, během kterých jim pomáhá s výběrem studia, přípravou životopisu, kariérním poradenstvím, se vstupem na trh práce, ale také se zařizováním prvního bydlení. Součástí projektů jsou nejrůznější workshopy, exkurze či stáže ve firmách – Nadání a dovednosti propojuje mladé lidi s praxí.

Hlavním projektem je Rozhled, mentoringový program zaměřený na volbu správné kariéry, rozvoj osobnosti a schopnost osamostatnit se a najít uplatnění se na trhu práce. Rozhled je pořádán pro znevýhodněné studenty ve věku od 17 do 21 let a cílem projektu je ukázat studentům, co které povolání v praxi obnáší, a motivovat je k výběru studia či povolání, které je bude bavit a naplňovat.

Více na www.nadaniadovednosti.cz.