Národní galerie Praha

Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) jsou směřovány do oblastí, které ve svých dílech zobrazují umělci od nepaměti. Ať už je to utrpení hladovějících, zneužívaných či těch, kteří jsou nuceni žít mimo své domovy. Stejně tak je a bude velkou inspirací naše Země a vztah umělce k ní, a to jak k planetě, tak i k přírodě či konkrétnímu místu.

V expozicích a výstavních projektech Národní galerie Praha (NGP) může veřejnost spatřovat umělcovo pochopení, protest, lásku, potřebu rovnosti či jen čistý realismus v originálním projevu a citová reakce návštěvníků na taková díla nezůstávají bez odezvy, jsou důvodem k zamyšlení a konání a tím vzniká i síla komunity, která šíří potřebnou motivaci ke změnám.

Naše komunita činí 700 tisíc návštěvníků ročně (2018). Činnost nakladatelská a vzdělávací přímo navazuje svou kvalitou a hloubkou na potřeby nových generací a díky partnerské podpoře Komerční banky mohou studenti a mladí do 26 let zhlédnout v NGP inspirující díla zdarma.