Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) je mezinárodně certifikovanou asociací aktivních místních a regionálních samospráv pod zastřešením OSN – Světové zdravotní organizace. NSZM sdružuje více než 130 členů, kteří se se rozhodli realizovat v podmínkách Česka mezinárodní program Zdravé město a region.

Posláním asociace, která byla založena již v roce 1994, je propojovat municipality mezi sebou i spolupracovat s odbornými institucemi (Univerzita Karlova ad.). Základními prvky Zdravých měst, obcí a regionů jsou: udržitelný rozvoj, strategické plánování a řízení, zapojování veřejnosti a sdílení dobré praxe. Více na www.ZdravaMesta.cz.