Naviterier

Cílem Naviterieru je vývoj produktů a služeb, které umožňují integraci zrakově a motoricky hendikepovaných spoluobčanů do společnosti. Tohoto cíle dosahujeme zejména podporou jedné ze základních potřeb každého jedince – samostatného a volného pohybu (např. vyvíjíme elektronický navigační systém pro nevidomé).

Při vývoji produktů a služeb vycházíme z principu diference, tj. zaměření na unikátní schopnosti zrakově a motoricky hendikepovaných osob při řešení úkolů spojených se samostatným a volným pohybem. Při vývoji produktů a služeb s nimi úzce spolupracujeme a jsou pro nás zcela nepostradatelní. Pomáháme jim tak zvyšovat sebedůvěru a pocit potřebnosti pro komunitu a celou společnost.