Německá škola v Praze

Německá škola v Praze v září 2015 oslavila 25. výročí svého založení a v říjnu 2015 obhájila status „Excelentní Německé zahraniční školy“. Škola v České republice nabízí vzdělání „Made in Germany“ dětem ve věku 3–18 let. Prestižní školu navštěvují žáci z ČR, Německa i dalších zemí. Absolventi dále pokračují ve studiu na významných světových univerzitách a poté se z nich stávají úspěšní lídři a specialisté ve svém oboru. Škola poskytuje nadstandardní jazykové vzdělání.

Čeští žáci se zde mohou naučit německy téměř jako rodilí mluvčí, anglicky na minimální úrovni B2+ a v případě zájmu mají žáci možnost učit se francouzsky či španělsky. 
Na podzim 2015 proběhly v 6. ročnících českých základních škol a v odpovídajících ročnících českých gymnázií srovnávací testy v předmětech matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. Testování se uskutečnilo formou on-line testů, které byly sestaveny společností SCIO. Německá škola v Praze zaujímá přední místo mezi nejlepšími 10 % testovaných českých škol.

Velký důraz je kladen na všestranný rozvoj. Ke každému žákovi se přistupuje individuálně, aby se mohly rozvíjet všechny jeho schopnosti a dovednosti. Výuka biologie, chemie a fyziky probíhá v moderně vybavených učebnách. 
Škola se aktivně zapojuje do projektů týkajících se ochrany životního prostředí a rozvoje přírodních věd. V budoucnu bude škola nabízet i mezinárodní maturitu.

V sídle v pražských Jinonicích naleznete mateřskou školku, základní školu a osmileté gymnázium.