Nevypusť Duši

Nevypusť Duši je nezisková organizace s cílem zlepšit informovanost Česka v oblasti duševního zdraví. Našimi aktivitami se chceme podílet na snížení stigmatu obklopujícího psychiatrická onemocnění a zasadit se o to, aby se o duševním zdraví mluvilo se stejnou důležitostí jako o zdraví fyzickém.

Organizujeme osvětové programy pro děti a mládež, s kterými v rámci interaktivních workshopů probíráme mimo jiné i důležitost prevence – duševní hygienu a zvládání stresu.

Nezapomínáme ani na dospělé – nabízíme workshopy pro zaměstnance zaměřené na všeobecnou osvětu o duševním zdraví a na prevenci a pomoc při nejčastějších psychických obtížích.

Dáváme hlas psychiatrickým pacientům, umožňujeme jim vyprávět jejich příběhy a tím inspirovat a dodávat odvahu ostatním.