NN Investment Partners

NN Investment Partners B.V., Czech Branch je lídrem v oblasti odpovědného investování

Význam společensky odpovědného investování v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace.

V NN Investment Partners je společensky odpovědné investování považováno za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním kritérií životního prostředí, sociální sféry a udržitelného řízení (ESG) ve většině svých investičních strategiích je společnost celosvětově uznávána za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv. ESG kritéria jsou úspěšně integrována již u 91 % aktiv pod správou, což představuje celková aktiva v hodnotě 274 miliard eur (data k 31. prosinci 2021).

Společnost NN Investment Partners zprostředkovává investice do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti, které přispívají k boji proti změně klimatu a pomáhají snižovat uhlíkovou stopu, podporují slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv a odmítají dětskou práci a diskriminaci.

Od roku 2008 je NN Investment Partners také signatářem PRI (Principle for Responsible Investment) při OSN. Aktivní zapojení do této iniciativy je důkazem naší ambice podporovat odpovědné investování a řízení firem.

Za své strategie, přístup a uplatňování zásad společensky odpovědného investování a implementaci ESG kritérií získala společnost také nejvyšší hodnocení A+ od OSN.