NN Investment Partners

NN Investment Partners je lídrem v oblasti odpovědného investování

Význam společensky odpovědného investování (socially responsible investing – SRI) v posledních letech celosvětově roste. Vytváří prostor pro zachování dlouhodobých zisků a podmínek udržitelného rozvoje pro budoucí generace.

V NN Investment Partners je společensky odpovědné investování považováno za nejlepší způsob, jak lze zvýšit návratnost vlastní investice v poměru k rizikům a zároveň přispět společnosti jako celku. Díky více než 20letým zkušenostem s uplatňováním ESG (Environmental, Social and Governance) kritérií ve většině svých investičních strategiích je společnost NN IP celosvětově uznávána za lídra v oblasti odpovědného investování a správy aktiv. ESG kritéria jsou úspěšně integrovány již v 68 % aktiv pod správou, což představuje aktiva v hodnotě 189 miliard eur.

NN Investment Partners zprostředkovávají investice do firem, které aktivně přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti, které přispívají k boji proti změně klimatu a pomáhají snižovat uhlíkovou stopu, podporují slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských práv a odmítají dětskou práci a diskriminaci.

Od roku 2008 je také signatářem PRI (Principle for Responsible Investmen) při OSN. Aktivní
zapojení NN IP do této iniciativy je důkazem naší ambice podporovat odpovědné investování a správu společností ve prospěch společnosti jako celku.

Za své strategie, přístup a uplatňování zásad společensky odpovědného investování (SRI) a implementaci ESG kritérií získali  nejvyšší hodnocení A+ od OSN.