Nové horizonty

Nové horizonty od svého vzniku v roce 2011 zaměstnávají pouze lidi se zdravotními hendikepy, a to na všech úrovních řízeni. Je to tým skvělých lidí, kteří mohou pracovat, protože mají pracovní podmínky flexibilně upravené na míru. Jsou hrdí, si dokáží na sebe vydělat a nežijí z darů nebo grantů. Zaměstnanci mají sice hendikep, ale nestojí s nataženou rukou, naopak, chtějí něco dělat nejen pro druhé, ale i pro celou planetu.

Sociálně podnikají, můžete si u nich objednat pravidelný Zelený úklid nebo další služby pro kancelář. Z darovaných zbytků látek šijí opakovaně využitelné obaly na dárky a další textilní výrobky.