Novo Nordisk

Novo Nordisk je přední světová zdravotnická společnost založená v roce 1923 se sídlem v Dánsku. Cílem společnosti je prosazovat změny v boji proti závažným chronickým onemocněním, a to na základě jejího dědictví v oblasti diabetu. Činí tak prostřednictvím průkopnických vědeckých objevů, rozšiřováním přístupu k lékům a prací na prevenci a konečném vyléčení nemocí.

Společnost Novo Nordisk definuje udržitelný rozvoj jako ochranu planety při současném zlepšování kvality života jejích současných i budoucích obyvatel. Z podnikatelského hlediska jde o zahrnutí ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů do podnikatelské strategie.

V roce 2020 dosáhla společnost Novo Nordisk svého cíle zajistit 100% obnovitelné zdroje elektřiny v jejich celosvětové produkci. Dalším krokem je transformace obchodních procesů tak, aby eliminovali ekologickou stopu operací. Ambicí společnosti je mít do roku 2030 nulové emise CO2 z provozů a dopravy. Konečným cílem je dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2045. Biodiverzita je téma, která se ve společnosti vyvíjí a podobně se posouvá i v agendě společnosti Novo Nordisk, která si uvědomuje rostoucí význam biologické rozmanitosti.