Novo Nordisk

Novo Nordisk je globální farmaceutickou společností, která byla založena v roce 1923, a která má sídlo poblíž Kodaně.  Usiluje o změny a snahu zvítězit nad cukrovkou a nad dalšími závažnými chronickými nemoci, jako je obezita a vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění.

V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnává více než 43 000 lidí a své přípravky prodává ve 170 zemích. Novo Nordisk pomáhá potřebným pacientům v České republice od roku 1991.

Zvítězit nad diabetem je hlavní společenskou odpovědností Novo Nordisku. Jejich strategie společenské odpovědnosti zavádí nové dlouhodobé ambice ve třech oblastech rozhodujících při zlepšování individuálního a veřejného zdraví: prevence vzestupu cukrovky 2. typu a obezity; poskytování přístupu k cenově dostupné péči u zranitelných pacientů v každé zemi; inovace s cílem zlepšit životy pacientů.

Novo Nordisk je první farmaceutickou společností, která již od roku 2020 ve svých globálních výrobních zařízeních ze 100 % používá obnovitelné zdroje energie. Se strategií Circular for Zero (Recyklací k nule) začínají cestu za dosažením nulového dopadu na životní prostředí při všech obchodních aktivitách.  Se závazkem iniciativně spolupracovat s vlastními dodavateli na snížení dopadu na životní prostředí v dodavatelských řetězcích, snižovat emise CO2 u všech operací a dopravy a řešit výzvu související s ukončením životního cyklu svých produktů s cílem eliminovat odpady.