NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je česká nefiremní nadace, která podporuje vzájemně i veřejně prospěšné činnosti občanů, pomáhá dětem a mladým lidem se znevýhodněním či v krizi a vzdělává zástupce neziskových organizací  a spolupracuje s firmami na naplňování jejich společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Jednou z našich klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které podporujeme v rámci specifických projektů. Od roku 1998 organizujeme ve spolupráci s Českou televizí charitativní sbírku Pomozte dětem.K dalším našim projektům patří prestižní ocenění Neziskovka roku a projekt K budoucnosti zaměřený na modernizaci vzdělávání na středních odborných školách. Také trvale usilujeme o zvyšování kompetencí pracovníků neziskových organizací realizací odborných kurzů a workshopů.

Umíme spravovat a rozvíjet projekty, pomáháme firmám plnit cíle společenské odpovědnosti, posouváme neziskový sektor i firemní filantropii dál.

Tématu občanské společnosti se věnujeme proto, že prosazování zájmů občanů ať lokálních či celospolečenských je zárukou fungování demokracie. Podporujeme smysluplné občanské aktivity, které udržují naši zemi otevřenou, soudržnou a solidární. Od svého založení v roce 1993 jsme podpořili více než 9 000 projektů a do rozvoje občanské společnosti distribuovali více než 1,8 miliardy korun ze soukromých i firemních zdrojů.