NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se věnuje podpoře, rozvoji profesionality a vzdělávání v oblasti neziskového sektoru a rozvoji občanské společnosti a patří mezi nejzkušenější grantující nadace v České republice. Od svého založení v roce 1993 podpořila více než 6 000 projektů a distribuovala více než 1,8 miliardy korun poskytováním grantů z různých zdrojů Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a soukromých i firemních zdrojů.

NROS se zaměřuje především na projekty, které pomáhají ohroženým a znevýhodněným skupinám, podporují lidská práva a demokratické hodnoty a přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti. Jednou z klíčových cílových skupin nadace jsou děti a mladí lidé, jež NROS podporuje v rámci specifických programů. Od roku 1998 organizuje ve spolupráci s Českou televizí charitativní sbírku Pomozte dětem. Realizuje také program Včasná pomoc dětem, zaměřený na podporu neziskových organizací v oblasti rané péče a krizové pomoci, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. K dalším projektům NROS patří ocenění Neziskovka roku či Program 3P, jehož prostřednictvím nadace poskytuje finanční půjčky nestátním neziskovým organizacím.

NROS trvale usiluje o propojování firemního a neziskového prostředí.