Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna (207) realizuje již od roku 1992 zdravotně preventivní aktivity pro své i ostatní klienty ať už v rámci veřejnosti dostupných eventů, tak i v podobě tzv. „Dnů zdraví“, které nabízí korporacím všech segmentů v soukromém i veřejném sektoru.

Návazně na tyto aktivity uvedla OZP v život projekt „Mobilní pobočka“ – poskytující bezplatnou nadstandardní prevenci civilizačních nemocí ve všech regionech a menších městech ČR a projekt „Každý krok pomáhá“, který zapojuje všechny zájemce formou soutěže a jejich aktivního pohybu do podpory lokálních charitativních organizací.