Occasio

Společnost OCCASIO o.p.s. vznikla v roce 2013. Poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na podporu osob ohrožených sociální exkluzí, především v problematice návratu na pracovní trh, udržitelnosti pracovního místa a tvorby sociálních vazeb a organizacím vytvářejícím potřebné pracovní příležitosti pro tyto osoby.  OCCASIO aktivně podporuje rozvoj sociálního sektoru a sociálního podnikání, nejen prostřednictvím projektu mikrofinancování, ale i formou mentoringu, poradenství a zpracování potřebných auditů stavu organizace.