OS-KOM

Společnost OS-KOM dodává průmyslovým firmám zahraniční komponenty pro stavbu moderních, spolehlivých a bezpečných zařízení. Je to jedna z tisíců drobných částí dodavatelského řetězce, která drží náš průmysl a v důsledku i celé národní hospodářství v globální hře na přežití. Každá firma a každý jednotlivec nese svůj díl zodpovědnosti za společnost a prostředí ve kterém žijeme. Proto i malá společnost jako OS-KOM hraje svou roli v něčem tak důležitém, navíc v průběhu společenských změn, jaké se odehrávají od založení v roce 1992.

www.oskom.cz