Oxytree Solutions

Oxytree je jeden z rychlorostoucích listnatých stromů, který má mimořádně pozitivní vlastnosti pro životní prostředí. Oxytree je zároveň i velmi odolná a nenáročná rostlina.Největší výhodou je, že není invazivní, tedy nemůže dojít k přemnožení. Jeho kvalitní dřevo je vhodné jako průmyslový materiál a díky jeho intenzivní absorbci CO2 má i vysokou výhřevnost. A jako bonus? Když strom uřežeme a zachováme kořen, znovu vystoste!