Oživení

Nezisková organizace Oživení již více jak 20 let podporuje rozvoj občanské a demokratické společnosti.

Věnuje se tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních nejen veřejné správy.

Dlouhodobě prosazuje :

✔️principy odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě,

✔️rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu,

✔️podporu aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných.

Za tímto účelem Oživení pořádá dlouhodobé projekty a další aktivity. K největším aktuálním projektům patří kampaň www.piskamfauly.cz, která podporuje zájem a chuť široké veřejnosti, občanů, zaměstnanců i zaměstnavatelů mít odvahu ozvat se, když se děje nějaké neetické či nekalé jednání.

„Není to ale jednoduché a zvlášť v zaměstnání to chce odvahu. Pomůžeme Vám! Dodáváme odvahu a právní poradenství těm, kteří se chtějí ozvat a oznámit nekalost nejen na pracovišti.“

#sodvahou #whistleblowing #anticorruption

Více informací na www.piskamfauly.cz, www.oziveni.cz.