Oživení

Nezisková organizace Oživení již více jak 20 let podporuje rozvoj občanské a demokratické společnosti.

Věnuje se tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních nejen veřejné správy.

Dlouhodobě prosazuje :

✔️principy odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě,

✔️rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu,

✔️podporu aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných.

Za tímto účelem Oživení pořádá dlouhodobé projekty a další aktivity. K největším aktuálním projektům patří vznik prvního českého poradenského centra pro oznamovatele www.whistleblowingcenter.cz

Hlavním cílem centra je sdružit odborníky, kteří poskytnou oznamovatelům účinnou pomoc v celém procesu oznámení. Zapojení partneři a experti poskytnou bezplatně pomoc v oblasti:
– Právní poradenství a advokátní služby
– Odborné poradenství (šikana na pracovišti, finanční poradenství, mediální poradenství apod.)
– Psychologické poradenství

Nevládní organizace Oživení zastřešuje tuto nezávislou platformu odborníků z celé ČR a podílí se tak na vytváření dobré praxe v oblasti ochrany oznamovatelů a zvyšování kultury pracovního prostředí. Pomůžeme i Vám! Dodáváme odvahu a poskytujeme poradenství těm, kteří se chtějí ozvat a oznámit nekalost nejen na pracovišti.

#sodvahou #whistleblowing #anticorruption

Více informací na www.whistleblowingcenter.cz, www.oziveni.cz.