OZP Akademie

OZP Akademie z.ú. je sociálně podnikající vzdělávací organizace, jejímž posláním je propojení dvou světů, světů lidí se zdravotním postižením a lidí bez hendikepu.

100 % našich zaměstnanců má zdravotní hendikep – jsou to většinou vysokoškolsky vzdělaní lektoři s dlouholetou praxí, kterým zdravotní stav znemožňuje běžné pracovní uplatnění.

Produktově se zaměřujeme na několik oblastí:

  • Kurzy specifik komunikace s tělesně, smyslově, psychicky a mentálně postiženými. Jsme jedineční tím, že lektoři mohou zprostředkovat prožitek vlastní zkušenosti. Tyto kurzy mají akreditaci pro sociální pracovníky a státní správu.
  • Lektorská a pedagogická oblast – akreditované kurzy lektor dalšího vzdělávání (včetně zkoušky profesní kvalifikace), pedagogické minimum apod.
  • Ostatní kurzy – soft skills a PC kurzy, kurzy na míru

Veškerý zisk ze školného plyne na bezplatné vzdělávání hendikepovaných, pro které připravujeme kurzy na míru nebo je ještě raději integrujeme do běžných kurzů společně se zdravými. Kurzy získávají neopakovatelnou atmosféru.

Věnujeme se i publikační činnosti – vydali jsme např. brožuru (Ne)normální – o (ne)normálních lidech, od kterých se má normální společnost hodně co učit, ve spolupráci s Českým červeným křížem vznikla příručka „Rozumíme si, pomáháme si“, která čtenářům napoví, jak komunikovat s lidmi se zdravotním postižením a jak poskytnout první pomoc.