ParaCENTRUM Fenix

ParaCENTRUM Fenix od roku 2004 a v duchu svého motta „Roztáčíme život naplno“ pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporuje své klienty v náročné životní změně, ukazuje jim cestu a bojuje jako lev za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života.

Usnadňuje přechod z institucionální péče do domácího prostředí, udržuje a rozvíjí zbytkový potenciál osob po poškození míchy, podporuje soběstačnost, pomáhá akceptovat novou životní situaci klientům i jejich blízkým, podporuje je při návratu na pracovní trh a umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace prostřednictvím přednášek a besed. Šíří osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane.

Zajišťuje komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii (správný sed na vozíku), bezbariérovou přepravu a osobní asistenci. Nabízí odborné sociální, právní a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Funguje také jako půjčovna kompenzačních pomůcek. Organizuje pravidelné společenské akce – Ples pro Fenix, Dražbu pro Fenix a Koncert pro Fenix, sportovní turnaje, rekondiční pobyty a další projekty, mezi které patří i HandMedia, videoprůvodce věnující se bezbariérovosti různých objektů pro osoby se sníženou mobilitou.