ParaCENTRUM Fenix

Brněnský spolek založili před dvaceti lety sami vozíčkáři, aby se stali oporou dalším lidem po poškození míchy. Dnes je jedinou organizací úzce se zabývající spinální problematikou na Moravě. Díky celému týmu obětavých pracovníků je průvodcem na cestě k aktivnímu a plnohodnotnému životu pod heslem „Roztáčíme život naplno!“.

Hlavním cílem ParaCENTRA Fenix je soběstačnost klientů vozíčkářům usnadňuje přechod z institucionální péče do domácího prostředí, pomáhá jim a jejich blízkým akceptovat novou životní situaci, podporuje je při návratu na pracovní trh a umožňuje jim sdílet a vyměňovat zkušenosti a informace. Šíří osvětu do škol, kde se studenti seznámí s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. 

Zajišťuje komplexní služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu, osobní asistenci a sociální rehabilitaci, která zahrnuje poradenství v oblasti odstraňování bariér, pomůcek nebo třeba intimního života a psychologické péče. Funguje také jako půjčovna kompenzačních pomůcek.

Závazek udržitelnosti

ParaCENTRUM Fenix je už z podstaty svého motta „Roztáčíme život naplno“ organizací, která aktivizuje spoluobčany po náročném úrazu či onemocnění míchy a páteře. Z pozice jediného subjektu úzce zaměřeného na osoby se spinální problematikou na Moravě je závazek Fenixu jasný udržitelnost potenciálu a lidského kapitálu hendikepovaných, ať už pro pracovní trh nebo pro osobní život. Vždy jsme se snažili o to, aby lidé po poškození míchy nezůstávali odkázáni na ústavní péči, ale mohli se začlenit zpět do společnosti.

Poslání ParaCENTRA Fenix

Petr Houšť

ředitel

Strategie udržitelnosti

Misí ParaCENTRA Fenix je být lidem s hendikepem oporou na cestě k soběstačnosti. K tomu nám pomáhá multidisciplinární zaměření našich služeb.

V prvé řadě se staráme o zdraví za pomoci fyzioterapie. Touto službou u nás prošlo mnoho fyzioterapeutů se zkušenostmi z reprezentačních sportovních týmů, nemocnic nebo špičkových soukromých praxí. Velký důraz klademe na pravidelné vzdělávání našich zaměstnanců, kteří díky nejnovějším kurzům mohou poskytnut vždy tu nejlepší možnou péči.

Dalším pilířem naší snahy je zajištění důstojných podmínek k životu. K tomu slouží naše největší služba, kterou je osobní asistence. Empatičtí a školení pracovníci jsou prodlouženou rukou těch vozíčkářů, kteří by bez pomoci další osoby nemohli naplnit své každodenní základní potřeby.

K seberealizaci lidí, kterým se během vteřiny zásadním způsobem proměnil život, pomáhá sociální rehabilitace. Díky této službě dokážeme vozíčkářům pomoci s vyřízením a uplatněním všech důležitých příspěvků a nároků. Pomáháme jim se v jejich novém životě zorientovat i díky ergoterapii, která je učí od začátku a správným způsobem vykonávat běžné činnosti. To vše doplňuje i psychologická pomoc a komunitní aktivity.

Fyzické zdraví, důstojný život a seberealizace – to jsou hodnoty, se kterými Fenix před dvaceti lety zakládali sami lidé na vozíku. Jsme rádi, že můžeme pomáhat ve všech těchto oblastech. Komunitu lidí s ochrnutím pak propojujeme se společností i díky řadě našich benefičních a osvětových projektů. Snažíme se v plnění našeho poslání stále zdokonalovat, proto je pro nás vždy zadostiučiněním a zároveň závazkem ocenění naší práce. V posledních letech jsme uspěli například právě s Knoflíkovou sbírkou, za kterou jsme získali cenu Fóra dárců za třetí místo v kategorii sbírkový projekt. Stali jsme se vítězem Ceny za návrat do života. Náš klient a fotograf Filip Hladík byl oceněn na úřadu vlády ČR za fotografii z charitativního kalendáře pro Fenix.

pcfenix_ergoterapie

pcfenix_fyzioterapie

pcfenix_komunita

Kdo má u nás udržitelnost na starosti

Michaela Arientová

vedoucí fundraisingu a PR

arientova@pcfenix.cz

Zkušená markeťačka získala na rodičovské dovolené novou perspektivu a rozhodla se své zkušenosti uplatnit v oblasti pomoci lidem. Tým fundraisingu v ParaCENTRU Fenix pod jejím vedení zajišťuje zejména dofinancování služeb fyzioterapie a osobní asistence. Pod její taktovkou se odehrává také většina benefičních akcí organizace. Pro Fenix vytvořila například Knoflíkovou sbírku nebo projekt charitativního závodu.

Osudová srážka ho nezastavila

Jedním z klientů organizace je i Zdeněk, který je dnes ve svých pětatřiceti letech od doby svého úrazu již zkušeným vozíčkářem. Loučil se tehdy s devátou třídou symbolicky na letním pobytu, kde se s kamarády oddával pěším túrám a cyklistickým výletům. Právě úplně poslední vyjížďka na kole se pro něj ale stala osudnou. „Jel jsem na konci skupiny a při jízdě z kopce jsem si začal upravovat klipsny. Nevěnoval jsem tedy pozornost řízení a najednou jsem čelně narazil do zaparkovaného kamionu. Probral jsem se na zemi. Mohl jsem pohnout pouze rukama. Ostatní zavolali sanitku a nakonec jsem letěl do nemocnice vrtulníkem,“ prozrazuje Zdeněk, který i díky pravidelným rehabilitacím ve Fenixu může nyní vykonávat práci na plný úvazek.

Pokud Zdeňka nezastihnete u kalkulace staveb, můžete na něj narazit v jednom z brněnských kin či divadel. „Zbožňuji kulturu a rád za ní přímo vyrážím. Dále velmi rád cestuji. Ze sportu už provozuji snad jen jízdu na handbiku,“ (kolo řízené za pomoci rukou). V neposlední řadě můžete pětatřicetiletého vozíčkáře „veterána“ potkat na rehabilitacích a aktivitách ParaCENTRA Fenix. „Jsem moc rád, že taková organizace na Moravě existuje. Líbí se mi, jak propojuje komunitu vozíčkářů s ostatními lidmi.“

Více o Zdeňkovi a další příběhy na www.roztacime.cz

pcfenix_zdenek_2

Projekty

www.pcfenix.cz

ParaCENTRUM Fenix, Polní 780/92, 639 00 Brno