PASSERINVEST GROUP

Společnost Passerinvest je odpovědný urbanistický developer a investor, který dlouhodobě rozvíjí a kultivuje lokality Brumlovky a Nových Roztyl v Praze, a to v souladu s principy funkčního a udržitelného města krátkých vzdáleností. U svých projektů klade důraz na udržitelný a šetrný přístup při výstavbě a provozu objektů. V rámci formování a podpory místního rozvoje chce společnost být dobrým sousedem a partnerem, a proto kromě komerčních prostor buduje také nové školy, školky, komunitní centra, parky a sportoviště volně přístupné široké veřejnosti. Společnost Passerinvest stojí na morálních a etických hodnotách zakotvených v biblickém Desateru. Prioritou je ctít tyto hodnoty, jak ve vztahu k zaměstnancům, tak i k obchodním partnerům. Ruku v ruce s udržitelnou výstavbou a odpovědným přístupem k životnímu prostředí je i podpora zdravého životního stylu, společenského rozvoje a tvorba dlouhodobých hodnot pro společnost.