PENNY

Na českém trhu působíme již od roku 1997 a jsme diskontním řetězcem s největším počtem prodejen, kterých provozujeme více než 420 po celé České republice a zásobujeme je z 5 logistických center a stále rosteme. Zaměstnáváme více než 6 500 zaměstnanců, kterým poskytujeme v dnešní době tak potřebné jistoty a stabilní i bezpečné pracovní prostředí, ve kterém je motivujeme k růstu. Podporujeme regionalitu, místní producenty potravin a zemědělce. Ke svým dodavatelům se chováme korektně a spravedlivě a vytváříme zdravé obchodní i společenské prostředí.

Snažíme se dělat vše pro to, abychom bezezbytku naplnili náš slogan NAKUPUJTE HEZKY ČESKY. Svým zákazníkům nabízíme, již od samotného počátku našeho působení v ČR, nejvýhodnější ceny na trhu, příjemné a přátelské prostředí prodejen, a současně vysokou kvalitu našich produktů.

Během více než čtvrt století působení PENNY v Česku jsme se stali významným maloobchodním řetězcem s největší prodejní sítí, respektovaným a hrdým zaměstnavatelem, dobrým sousedem pro své okolí a moderním diskontem 21. století, jehož strategií je společensky odpovědný přístup.

Závazek udržitelnosti

V PENNY si plně uvědomujeme dopady našeho podnikání na životní prostředí, proto se chováme odpovědně a zavázali jsme se k plnění 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN. Podporujeme řadu ekologických a sociálních projektů, do nichž se zapojují i naši zaměstnanci. Neustále pracujeme na tom, abychom při zachování a dalším rozvoji našeho podnikání zároveň účinně snižovali jeho energetickou náročnost a vždy chránili přírodní zdroje s jednoznačným cílem, kterým je uhlíková neutralita. 

PENNY včely

Florian Naegele

generální ředitel PENNY, Česká republika

Strategie udržitelnosti

Cíle v oblasti udržitelnosti v PENNY sledujeme a plníme v celém hodnotovém řetězci. Pilíře, na kterých současné PENNY stojí, jsou 4 a jen všechny dohromady tvoří naši úspěšnou společnost.   

1/ Energie a její efektivní využívání

Zavádíme opatření s cílem snižování spotřeby energií, emisí CO2 a ochranu zdrojů. V rámci hospodaření s energiemi jsme od roku 2017 držitelem certifikace ISO 50001. Od roku 2020 kupujeme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Disponujeme fotovoltaickými elektrárnami na distribučních centrech a rozšiřujeme počet prodejen se solárními panely.

Mezi další nástroje řadíme cirkulární ekonomiku, snižování množství potravinového odpadu i nutnost předcházet vzniku odpadu z obalů, digitalizaci maloobchodního prodeje, ale také podporu elektromobility či provozování správné logistiky šetrné k životnímu prostředí.

2/ Zelené produkty

Stále rozšiřujeme nabídku tzv. zelených produktů, u nichž mají zákazníci zaručenou maximální ekologickou ohleduplnost při zachování nejvyšší kvality. V roce 2013 jsme získali pečeť kvality – certifikaci ISP 22 000 a opakovaně plníme vyšší standard certifikace IFS Logistics. Spolu s lokálními dodavateli přinášíme na trh produkty privátních značek, které každoročně získávají řadu nezávislých ocenění.

3/ Zaměstnanci

Srdcem naší společnosti jsou kvalifikovaní, motivovaní a loajální zaměstnanci, kteří mají záruku rovných příležitostí. Firemní kultura je založena na vztazích a důvěře, nabízíme zaměstnancům férové pracovní podmínky, spravedlivé odměňování, kariérní růst i pestrou škálu benefitů. Českou PENNY rodinu aktuálně tvoří více než 6 500 zaměstnanců. 

4/ Společenská odpovědnost

Podáváme pomocnou ruku tam, kde je třeba, a plníme tak náš cíl: být dobrým sousedem všude, kde se s lidmi potkáváme. Máme řadu projektů, které jsou toho důkazem: spolupráce s ČFPB, podpora Sbírky potravin, PENNY pro ZOO, spolupráce se Životem 90, projekty Hýbeme se hezky česky, PENNY pro včely, spolupráce s platformou Nesnězeno atd. 

strategie-1

strategie-2

strategie-4

low_res_dsc2346a

Kdo má u nás udržitelnost na starosti

Petr Baudyš

vedoucí Oddělení kvality

petr.baudys@penny.cz

Manažer kvality PENNY Petr Baudyš působí v oblasti kvality a bezpečnosti potravin již více než 30 let. V roce 2021 získal ocenění manažer kvality roku a Evropskou organizací pro kvalitu byl pak vyhlášen jako druhý. Vedle kvality odpovídá také za koordinaci projektů v oblasti udržitelnosti, rovněž se významně podílí na tvorbě IT aplikací pro řešení problematiky kvality (např. pro testování kvality nebo krizové řízení). Petr Baudyš rovněž vystupuje na odborných konferencích, jako jsou From Farm to Fork či odborné kulaté stoly.

Naše projekty

Projekty

www.penny.cz

Penny Market s.r.o. Počernická 257 250 73 Radonice