Penny Market

PENNY je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. PENNY vstoupilo na český trh před 24 lety, tedy v roce 1997 a ihned se zaměřilo na rozvoj ve všech regionech České republiky. Díky tomu dnes provozuje téměř 400 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 800 zaměstnancům. Se svými produkty pravidelně slaví úspěchy v programech Volba spotřebitelů či Chuťovka roku.

PENNY aktivně přistupuje k ochraně životního prostředí a klimatu. Za jeden ze svých stěžejních úkolů považuje boj proti plýtvání potravinami. I proto dlouhodobě poskytuje České federaci potravinových bank centrální sklad potravin sklad v Modleticích u Prahy. Potravinové banky dlouhodobě podporuje také finančně a potravinovými dary. V roce 2021 jako reakci na situaci způsobenou pandemií koronaviru představilo PENNY projekt Hýbeme se hezky česky, jehož cílem je podpora pohybu a sportu dětí ve všech regionech České republiky. Kromě těchto aktivit podporuje PENNY i další projekty zaměřené na udržitelnost a společenskou odpovědnost, jako jsou například Hodina Země, Ukliďme Česko, Sázíme budoucnost a řadu dalších.