Penny Market

Společnost Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Na český trh stoupil Penny Market před 22 lety, tedy v roce 1997, a zaměřil se na rozvoj nových prodejen v eegionech. Díky tomu dnes provozuje přes 380 prodejen, což je nejširší síť v ČR, a poskytuje práci více než 5 600 zaměstnanců. Pravidelně slaví úspěchy v programu Volba spotřebitelů a svým zákazníkům nabízí věrnostní program PENNY karta.

Penny Market se dlouhodobě snaží snižovat zátěž na životní prostředí a ke stejnému chování motivuje i své zákazníky. Za jeden ze svých stěžejních úkolů považuje boj proti plýtvání potravinami. I proto poskytl zcela zdarma České federaci potravinových bank sklad v Modleticích. Penny Market se také rozhodl zapojit do boje proti jednorázovým plastům a od počátku roku 2019 ve všech svých 380 prodejnách zcela nahradil jednorázové plastové tašky taškami z alternativních materiálů: bavlny, papíru nebo polyesteru. Kromě těchto dlouhodobých aktivit Penny Market podporuje i další projekty zaměřené na snížení ekologické zátěže, jako jsou například Hodina Země, Ukliďme Česko a řadu dalších.