.pepper..field

pepper..field byl založen v roce 2018 s cílem podporovat až 400 rodin tradičních farmářů v oblasti Kampot v Kambodži odpovědným, fair trade a direct trade výkupem Kampotského pepře. Od téhož roku projekt podporuje i Česká rozvojová agentura, která projektu pomáhá s financováním technologického zajištění a nákupu českých strojů pro tyto farmy, což pomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých farem na trhu, který v současnosti ovládají velké farmy vlastněné cizinci. Díky pravidelnému odbytu pepře a vytvoření trhu je zajištěn stabilní příjem v rodině a ekonomický i důstojný růst celé oblasti.