ŠEDOVÁ perfect service

Společnost ŠEDOVÁ perfect pure působí na trhu již od roku 2013 a jako sociální podnik s celkem devíti provozy a naplňuje charakteristiky sociálního podnikání. Jedna z činnosti společnosti je provoz prádelny v Hustopečích, kdy zajišťuje v celé šíři služby spojené s praním, žehlením prádla a mandlováním. Pere v nových pračkách nadstandartních funkcích pro firmy i domácnosti. Její další činností jsou úklidové služby pro státní instituce, veřejné instituce a firmy.

Zaměstnává osoby se zdravotním postižením, vytváří pro tuto cílovou skupinu vhodné pracovní podmínky a potřebnou psychosociální podporu a pomoc.  Společnost poskytuje náhradní plnění. Cílem společnosti je integrace cílových skupin na trh práce, tj. vytvořit pracovní příležitosti, které budou dlouhodobé a motivující k osobnímu rozvoji.

www.sedova.cz