PERFECT pure service

Společnost PERFECT pure service, o.p.s. byla založena v roce 2013. Jedna z činnosti společnosti je provoz prádelny v Hustopečích, kdy zajišťuje v celé šíři služby spojené s praním, žehlením prádla a mandlováním. Pere v nových pračkách nadstandartních funkcích pro firmy i domácnosti. Její další činností jsou úklidové služby pro státní instituce, veřejné instituce a firmy.

Zaměstnává osoby se zdravotním postižením, vytváří pro tuto cílovou skupinu vhodné pracovní podmínky a potřebnou psychosociální podporu a pomoc.  Společnost poskytuje náhradní plnění. Cílem společnosti je integrace cílových skupin na trh práce, tj. vytvořit pracovní příležitosti, které budou dlouhodobé a motivující k osobnímu rozvoji.

www.sedova.cz