Plant-for-the-Planet

Mezinárodní iniciativa Plant-for-the-Planet vede světové úsilí k vysázení 1 bilionu stromů pro mitigaci klimatické krize a dosažení klimatické spravedlnosti. Organizaci založil v roce 2007 teprve 9letý Felix Finkbeiner v Německu s cílem dávat řešení klimatické krize do rukou dětí a mládeže, vzdělávat o problému společnost a sázet stromy. Od té doby se iniciativa za pomoci OSN rozrostla do celého světa – přes 90 tisíc Ambasadorů se zasloužilo o vysázení více než 13 miliard stromů a zásadně přispělo ke zvyšování povědomí o klimatické krizi.

Plant-for-the-Planet umožňuje zasluhovat se o záchranu budoucnosti nejen dětem, ale také firmám a korporacím, které inspiruje k pozitivnímu dopadu skrze cool korporátní partnerství. Zodpovědné značky z celého světa se s Plant-for-the-Planet stávají klimaticky neutrální v rámci sázení stromů na reforestačním projektu Plant-for-the-Planet na Yucatánu v Mexiku, nebo jinak komunikují sázení velkého množství stromů pro boj s klimatickou krizí.

Nově organizace spustila Plant-for-the-Planet App: webovou a mobilní aplikaci, která umožňuje každému sázet stromy rychle a jednoduše kdekoli ve světě. Reforestační organizace na ni mohou jednoduše a transparentně prezentovat svoje výsadbové projekty. Veřejnost, firmy i vlády se mohou za využití zábavných funkcí zapojit, sadit stromy a motivovat ostatní. Firemní lídři v environmentální udržitelnosti mohou získat na míru brandovanou verzi Aplikace pro svůj web a mít tak svůj vlastní „les“ a počítadlo stromů.

Plant-for-the-Planet chce se svou platformou, korporátními partnery a dětskými Ambasadory umožnit dosažení cíle 1 bilionu stromů do roku 2030. Dle vědeckých výzkumů může taková reforestace totiž získat lidstvu až 18 let navíc na dosažení klimatické neutrality a zabránění drastických následků globálního teplotního nárustu o 2°C. Většinu stromů z biliónového cíle je třeba zasadit v tropických oblastech, kde mohou pomoct rozvojovým zemím řešit chudobu, a také chrání cennou biodiverzitu.

Plant-for-the-Planet v Česku založil před lety tehdy 14letý Šimon, který šířil povědomí o klimatické krizi v Ostravě a učil ostatní děti, jak se starat o svou budoucnost. To zaujalo Michala Horáčka, který spolu se Šimonem později založil Nadaci Plant-for-the-Planet Czech Republic. Společně chtějí zapojit české firmy do sázení stromů ve světě a zvýšit v české společnosti globální cítění v otázce klimatické krize. Věří, že i Česko může stát ve vedení světové reforestace 1 bilionu stromů a zodpovědně řešit klimatickou krizi.