Plastenco

Plastenco se zaměřuje na využití českého recyklovaného plastu v designu a architektuře. Dlouhodobě se opírá o akademickou spolupráci s výzkumným ústavem PETMAT a studenty Fakulty architektury ČVUT. Společně měníme odpad ve společensky odpovědné reprezentativní předměty, designové doplňky interiéru a artové instalace.

Cílem Plastenco je podpořit cirkulární ekonomiku v praxi.

Ing. arch. Kateřina Sýsová – spoluzakladatelka Plastenco a zakladatelka výzkumného ústavu PETMAT při Fakultě architektury ČVUT

„Řadu let se zabývám výzkumem, jak využít recyklát PET v architektuře a designu. Inspiroval mne Michael Reynolds, který řekl, že škola architektury je k ničemu, když neřeší problémy světa. Tím plastový odpad bez diskuse je, a tak jsem se rozhodla to řešit. PETMAT se zabývá nekonečným výzkumem, ale Plastenco je konečně i ekonomické řešení: cirkulární ekonomika v praxi, krásně a hmatatelně.“

 

Mgr. Jitka Hvězdová – spoluzakladatelka Plastenco

„Pilířem výrobků Plastenco je společenská odpovědnost, využití digitálních technologií a jedinečný design. Plastový odpad tavíme na nové, funkční a krásné věci. Tvoříme příběhy proměny.“

Více na www.plastenco.cz