PLICKA & PARTNERS

PLICKA & PARTNERS je advokátní kanceláří s vysokými etickými a morálními standardy, která poskytuje komplexní právní i daňové poradenství s širokým mezinárodním přesahem ve všech oblastech práva, a to ve více než 10 světových jazycích.

PLICKA & PARTNERS se dlouhodobě zasazuje za společenskou změnu, a to nejenom v rámci zaměření svých pro bono aktivit na poli ochrany zvířat a přírody, kdy poskytuje ročně doslova tisíce hodin zdarma v rámci úspěšného prosazování změn legislativy v této oblasti a podávání podnětů za účelem potrestání pachatelů týrání zvířat. K prosazování společenských hodnot a dodržování striktně nastavených etických pravidel dochází rovněž prostřednictvím výběru řešených kauz a zastupovaných klientů, kteří jsou ze strany vedení kanceláře vybíráni zejm. z oblasti společensky odpovědných projektů, z oblasti udržitelných aktivit a z řad osob a korporací, kterým nejsou etické a morální zásady cizí. PLICKA & PARTNERS rovněž pomáhá novým projektům v rámci rozvoje a stála za mnoha velkými transakcemi ročně v řádu i mnoha miliard korun. Rovněž v rámci soudních sporů má PLICKA & PARTNERS vysokou úspěšnost, kdy vyhrává téměř všechny kauzy, které zastupuje od samého počátku.

Díky vysoké kvalitě poskytovaných právních služeb a spokojenosti klientů získala advokátní kancelář PLICKA & PARTNERS mnohá ocenění. Např. v roce 2018 získal zakladatel kanceláře nejprestižnější ocenění titul Právník roku 2018 (za PRO BONO zastupování kauz týrání zvířat), a v témže roce získal ocenění Osobnosti roku 2018 v rámci projektu Český Goodwill, který oceňuje podnikatele a firmy, kterých si lidé váží, pro jejich odpovědný přístup k podnikání, morální kvality a poctivou práci. Jak v roce 2019, tak v roce 2020 PLICKA & PARTNERS získala ocenění jako doporučovaná Právnická firma roku, a to hned ve třech kategoriích (česká firma na mezinárodních trzích, trestní právo a právo daňové).

Hlavním cílem PLICKA & PARTNERS je poskytování precizního a komplexního právního poradenství (vč. daňového a ekonomického), přičemž je vždy kladen maximální důraz na zájmy a cíle všech klientů, ať již z řad velkých nadnárodních subjektů, domácích právnických osob působících v mezinárodním měřítku, menších podnikatelů i nepodnikajících fyzických osob. PLICKA & PARTNERS má mezinárodní dosah podmíněný nejen složením svých právníků, ale i úzkým partnerstvím s celosvětovou sítí advokátních kanceláří DRT Alliance a dalšími partnerskými advokátními kancelářemi, prostřednictvím kterých zajišťuje klientům přístup k právním službám takřka po celém světě. Současně poskytuje i znalost konkrétního zahraničního obchodního a právního prostředí, které je pro klienty připravující expanzi do zahraniční klíčové.

Více o PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. naleznete na webu: www.plickapartners.cz