POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením

POHODA v současné době poskytuje sociální služby a zaměstnání dospělým lidem s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Jejich klientům poskytují chráněné bydlení s podporou asistentů, takže se mohou osamostatnit od rodiny. Lidem s těžším postižením, kteří žijí většinou se svou rodinou, zajišťují smysluplný program v denním stacionáři. K dalším dochází přímo domů a pomáhají jim při hygieně, podávání jídla, cestování a také v tom, že si jejich rodiče mohou na chvilku odpočinout od péče a zodpovědnosti. POHODA také provozuje sociálně prospěšný podnik kavárnu Bílá vrána, kde lidé s postižením pracují.

Jejím posláním je umožňovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. POHODA se snaží, aby tito lidé nebyli jen pasivními příjemci podpory. Spolupracuje s nimi na všem, co se jich týká. Seznamuje je s právy, která jim náleží, ale zároveň je vedeme k zodpovědnosti za své jednání. Aby byli skutečně součástí běžné společnosti se vším, co k ní patří. Na počátku vzniku POHODY v roce 1998 hrála roli žalostná nabídka sociálních služeb, které by člověku s postižením umožnily setrvat v přirozeném prostředí, v blízkosti rodiny a přátel, získat zaměstnání, budovat vztahy, osamostatňovat se a využívat všech možností, které mají ostatní lidé. POHODA své služby poskytuje již 25 let.