Popálky

Popálky o.p.s. pomáhají popáleným lidem všech věkových kategorií a jejich blízkým vrátit se do života s co nejlepším přijetím úrazu. Šíří prevenci úrazu popálením. Působí celorepublikově. Vznikly v roce 2013 ze Sdružení na pomoc popáleným dětem, které pod záštitou Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno působilo v republice od roku 1994 (mají i stejné IČO). Na rozdíl od tohoto sdružení se Popálky o.p.s. věnují nejenom dětem, ale i popáleným dospělým a jejich rodinným příslušníkům.

Terénní pracovníci Popálek o.p.s. mají zkušenost se závažným popálením svým, nebo svých blízkých. Pomoc začíná již u lůžka v nemocnici, kde poskytují konzultace o následné péči, psychických, sociálních i finančních následcích popáleninového úrazu. Provází pacienty a jejich rodinné příslušníky i po propuštění do domácího ošetřování. Pro popálené děti a mladistvé organizují setkání, pobyty, workshopy, letní tábor. Poskytují individuální konzultace (telefonicky, mailem, osobně). Spravují uzavřenou facebookovou skupinu Máme popáleniny. Realizují preventivní programy na snížení četnosti a závažnosti popáleninového úrazu.