POTEX s. r. o.

Společnost POTEX s. r. o. se zabývá sběrem použitého textilu a jeho následnou přípravou pro znovuvyužití v neziskovém sektoru nebo pro recyklaci.

Část sesbíraného textilu pomůže lidem v nouzi (např. Charita ČR, Naděje, CSSP, Společnou Cestou, Progressive a další). Textil pro spolupracující neziskové organizace je tříděn a připravován na míru dle aktuálních požadavků. Textil, který se nehodí pro potřeby neziskových organizací, je předán k recyklaci spolupracujícím partnerům.

POTEX s. r. o. se dále snaží prostřednictvím svých prostředků a kanálů o edukaci a osvětu dětí i dospělých v oblasti recyklace textilu a udržitelné spotřeby.