Prádelna Mydlinka

Průmyslová prádelna Mydlinka v Podivíně je subjektem poskytujícím služby praní prádla pro klienty, jako jsou hotely, restaurace a podobně, která se profiluje jako sociálně odpovědná firma.

Průnikem lokální povahy a snahou být co nejblíže zákazníkovi je menší prádelna s denní kapacitou 600 kg. Hlavním mottem vůči zákazníkům jsou kvalitní služby a individuální přístup. Nicméně moderní technologie nově zbudované prádelny, vlastní prostory a nízká administrativní režie umožňují nabízet i příznivé ceny.

Sociálně odpovědnost prádelny se promítá zejména v personální politice – více jak polovina zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením. Díky tomu může prádelna poskytovat i náhradní plnění. Vedle sociální odpovědnosti je společnost zaměřena i ekologicky – moderní technologie a důmyslně nastavené procesy vedou k šetrnému nakládání se zdroji a odpady.