Právě teď!

Právě teď! je obecně prospěšnou společností z Prahy se sedmiletou historií, která se věnuje tzv. aktivním seniorům, tedy těm, kteří zdánlivě nic nepotřebují. To „zdánlivé nic“ je ale velmi důležité vzhledem ke skutečnosti, že naše populace stárne, dožívá se stále vyššího věku, ale dosti často v něm nemá naplnění, smysl či cíl.

Pro seniory připravují vzdělávací, sportovní či komunitní aktivity. Odlišný přístup k seniorům začíná už tím, že na ně nepohlíží jako na slaboduché posluchače dechovky. Uvědomují si, že dnešní senior je vzdělaný, ovládá jazyky, měl možnost poznat svět a v mládí poslouchal Beatles či Elvise.

Více informací o organizaci, projektech a aktivitách najdete na webu: https://pravetedops.cz/.