Pražské matky

Organizace Pražské matky, z. s. se zabývá problematikou dopravy v Praze, jejím vlivem na životní prostředí, lidské zdraví a veřejný prostor. Propaguje chůzi jako přirozený způsob dopravy prospěšný lidem i prostředí města. Zapojuje veřejnost, včetně dětí, do zlepšování kvality veřejných prostranství. Mezi hlavní aktivity organizace patří:

Program Bezpečné cesty do školy

Cílem komunitního programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Děti označují v mapách a dotaznících, jaká místa vnímají jako nebezpečná a problematická. Ta jsou ve spolupráci s dopravními odborníky, urbanisty a veřejnou správou následně upravována.

Kampaň Pěšky do školy

Cílem kampaně Pěšky do školy je vrátit dětem potřebnou dávku každodenního přirozeného pohybu a snížit nebezpečné dopravní zatížení před školami. Cesta do školy může být zábavná, dobrodružná i inspirující. Děti, které chodí pěšky do školy, se lépe soustředí na učení, jsou spokojenější, samostatnější a vnímavější ke svému okolí.

Portál Chodci sobě

Webový portál www.chodcisobe.cz slouží jako jednoduchý a dostupný nástroj pro ohlašování problémů, se kterými se setkávají pražští chodci na svých cestách městem. Podněty občanů včetně fotografií problémových míst jsou jeho prostřednictvím evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány k řešení příslušným městským částem. Veřejnost může sledovat stav jejich řešení, hodnotit jej, komentovat či aktualizovat. Díky portálu Chodci sobě dochází k síťování a propojování jedinců i iniciativ, které usilují o zlepšení veřejného prostoru.