Pešky městem

Organizace Pěšky městem, pod dřívějším názvem Pražské matky, má silné kořeny a dlouholetou tradici. Hnutí Pražské matky vzniklo v roce 1989 jako jedno z prvních nezávislých ekologických hnutí v tehdejší ČSSR. Tehdejší zakladatelky, většinou matky malých dětí, vedl k jeho založení pocit odpovědnosti za tristní stav životního prostředí, které ovlivní životy dětí a dalších generací.

Poslání organizace, která změnila v říjnu 2020 název na Pěšky městem, zůstává stále stejné. Hájí chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Pomáhá zajišťovat bezpečné prostředí pro chodce a upravovat veřejná prostranství, aby lákala lidi k chození či zastavení. Do proměny města zapojuje další lidi a spolky. Hlídá kvalitu pražského ovzduší a podporuje ozeleňování ulic.

Mezi hlavní aktivity organizace patří:

Cílem komunitního programu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou. Děti označují v mapách a dotaznících, jaká místa vnímají jako nebezpečná a problematická. Ta jsou ve spolupráci s dopravními odborníky, urbanisty a veřejnou správou následně upravována.

Kampaň Pěšky do školy je vrací dětem potřebnou dávku každodenního přirozeného pohybu a pomáhá snižovat nebezpečné dopravní zatížení před školami. Cesta do školy může být zábavná, dobrodružná i inspirující. Děti, které chodí pěšky do školy, se lépe soustředí na učení, jsou spokojenější, samostatnější a vnímavější ke svému okolí.

Projekt Chodci sobě otevírá prostor všem, kteří rádi chodí a chtějí, aby se jim ve městě dobře žilo. Nabízí jednoduchý nástroj www.chodcisobe.cz, jehož prostřednictvím mohou lidé měnit místa, kde žijí a kudy chodí tak, aby byla bezpečná a pohodlná. Dále poskytuje informace, podporu i praktické nástroje pro řešení problémů těm, kdo si chtějí užívat svobodu volného pohybu po dvou.