EMEDIS

Integrační sociální podnik EMEDIS s.r.o. sídlí v malebné a inspirativní krajině pod Jestřebími horami. Soustředí se na výrobu bylinných produktů značky Camellus, textilních výrobků a zdravotnických pomůcek ChariTEX, fixačních roztoků HistoFOR, ale i další projekty, na které jsou hrdí. Jedním z nich je spolupráce na projektu Nakup na Dobro.

Hlavním posláním EMEDIS je vytváření důstojných pracovních míst pro ty, jejichž uplatnění na trhu práce je ztíženo v důsledku zdravotního postižení. V EMEDIS věří v lidskou sounáležitost a chápou lidský život v celé jeho šíři a rozmanitosti, proto dávají těmto lidem příležitost pracovat po boku svých zdravých kolegů a udělat tak první kroky do běžného života. Z prodeje bylinných sirupů Camellus také finančně podporují Domov svatého Josefa v Žirči a jeho klienty s roztroušenou sklerózou.

Ve všem, co se v EMEDIS dělá, se snaží být maximálně ohleduplní k životnímu prostředí. Hlásí se k principům udržitelnosti, ekologie a respektu k přírodě. V takový svět věří a takový se také snaží vytvářet.

Společně pro udržitelný svět.