QUIX EVENT

All-in-one agentura pro pořádání eventů

V realizaci eventu vnímají problematiku velkého jednorázového odpadu ve formě tištěného brandingu, který se snaží komplet vyřešit za digitální sdělení a informace. V jednotlivých linkách akcí hledají principy udržitelnosti. Například místo květinové výzdoby nabízí kompletní recyklovatelné přírodní alternativy. Jako jeden z hlavních projektů si dali za cíl realizaci plně Sustainable konference, kdy pohyb účastníků a světlo zajistí komplet energii pro celý chod akce.

Pro setkávání, diskuse či jiné aktivity postavili na Smíchově Prostor ZEMĚ, kde probíhají různé platformy sdílení včetně kulturních či prezentačních.

„Ve světě kolem nás vnímáme hodně rezignace či apatie, která primárně přichází z lidské sebestřednosti a sekundárně z pocitu bezmoci, že stejně jako jedinec sám o sobě s celkovou situací není schopen nic udělat. Ale vždycky můžeme změnit sebe sama. Ne ve všem, ale alespoň v něčem. Nenastavujeme si tedy vysoké cíle, ale spíše hledáme každodenní kroky.“