Radost příbramáčkům

Spolek Radost příbramáčkům, byl založený za účelem pomoci dětem ze sociálně slabých rodin, týraným ženám, maminkám s dětmi v azylovách domech, dále ale i dětem v dětských domovech, postupem se ovšem podpora rozrostla i o pomoc rodinám s nemocnými dětmi, nebo ty které potkala nějaká tragická událost. Rodiny jsou primárně vždy z Příbrami či okolí. Pomáhat se snaží spolek i seniorům v domovech důchodců a rodinám či jedincům, které spolku doporučí sociální pracovnice.

Díky aktivitám spolku získala jeho zakladatelka Jana Puklová Havelková i krásný titul Žena regionu. Titul, který býl předán v Senátu ČR, získala mimo jiné také díky hlasům lidí z celé republiky, kterým se aktivity spolku líbí a kteří oceňují cílenou pomoc. A to je to, co členy skupiny nejvíce těší, že ví komu jde daná pomoc, a že vše je předáváno osobně zakladatelkou spolku.

„Základní pomoc spolku spočívá v tom, že osobně od lidí vyzvedávám věci, které již neužijí (oblečení, boty, hračky, knížky, domácí potřeby, ložní prádlo, nábytek, elektronika). Věci jsou většinou použité, ale pořád plně funkční, což je nejdůležitější. Všechny věci osobně převezmu od dárců, dovezu do prostoru spolku, tam vše roztřídíme a pak vozím cíleně rodinám a všem potřebným„, říká zakladatelka spolku.

Spolek se snaží pořádat různé akce jako např. charitativní karnevaly, benefiční ples spolku, velikonoční tvoření, štedrovečerní večeři či  běh domova z Nízkoprahového centra v Příbrami. Výtěžek je vždy věnován předem vybranému dítěti, lidé tak vždy ví, kam podpora putuje, a proto je spolek tak oblíbený. Pro jeho transparentnost.