Recyklohraní

Společnost Recyklohraní, o.p.s. organizuje velkou soutěž s tématem recyklace nazvanou Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Soutěž je určena pro MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR. Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Je přesvědčena, že změny v přístupu k nakládání s odpadem je možné dosáhnout jen výchovou už té nejmladší generace a budoucnost recyklace vidí velmi pozitivně.