Sananim

SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti léčby závislostí. Každoročně našimi zařízeními projde zhruba 15 000 klientů – uživatelů drog, patologických hráčů a osob s dalšími typy závislostí. A také jejich rodiče, děti a blízcí, na jejichž život těžce doléhá spolužití s drogově závislým.

V našich terénních programech a kontaktních centrech jsme denně v kontaktu s téměř 300 uživateli drog, denně vyměníme 4500 stříkaček, ročně odhalíme kolem 80 případů žloutenky typu C. Jsme zemí, kde je mezi uživateli drog pouze kolem 1% HIV pozitivních osob, zatímco průměr v Severní Americe je 7,5%.

To vše zejména díky nepřetržité a mravenčí práci neziskových organizací jako je SANANIM.