SANEK Ponte

Nezisková organizace SANEK Ponte poskytuje služby v oblasti vedení a řízení. Naším posláním je dostupnou formou poskytnout pomoc či podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností.

Náš tým je složen z odborníků, kteří mají dlouholetou zkušenost a stávají se „mostem“ mezi neziskovou i firemní kulturou. Konzultanti jsou znalci v daných oblastech managementu a umí citlivě reagovat na aktuální potřeby středních i velkých organizací s celorepublikovou působností. Neopomíjíme ani práci s jednotlivci.

Klienti pozitivně přijímají přesah mezi teorií a praxí v podobě oživení metodik do praktického života organizace. Oceňují individuální přístup a konkrétní zpětnou vazbu v průběhu procesu změn. Dále hodnotí přínos vzájemné spolupráce mezi konzultanty a pracovníky NNO pomáhající ukotvit jejich manažerskou odbornost do běžné rutiny.

SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace.