Sbíráme inkousty.cz

Česká společnost Sbíráme inkousty.cz realizuje projekt zaměřený na sběr a recyklaci použitých inkoustových kazet z domácích tiskáren. Sběr a recyklace inkoustových kazet je zcela novou aktivitou v oblasti oběhového hospodářství a recyklace.

Inkoustové kazety se po vypotřebování běžně vyhodí do odpadkového koše – tím se ohrožuje životní prostředí, a přitom rozpad ve volné přírodě je odhadován až na 1000 roků. Sběrem inkoustových kazet tak pomůžete přírodě snížením množství odpadů na skládkách.

Sbíráme kazety jak z domácností, tak i z kanceláří. Odebíráme všechny druhy inkoustových
kazet, originální nebo již repasované. Do firem, nákupních center, knihoven a na obecní úřady se umístí recyklační box, který se po naplnění sveze do třídírny kazet. Po vytřídění se kazety předávají k opětovnému naplnění a vystaví se certifikát o úspoře životního prostředí. Tímto procesem dojde jak k minimalizaci odpadu, tak i k opětovnému využití toho, co by se jinak stalo odpadem.