Sdružení TULIPAN

Sdružení TULIPAN, z.s. vzniklo v roce 2004 v Liberci a provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především s duševním onemocněním. Spektrum činností je opravdu široké, ale všechny mají společný cíl: podporu zaměstnanosti a tím i samostatnosti, občanského začlenění a realizaci volnočasových aktivit rozvíjejících osobnost lidí se zdravotním postižením, osob znevýhodněných na trhu práce, osob s nízkou úrovní kvalifikace, osob 50+, osob mladších 25 let věku a osob pečující o malé děti či o jiné závislé osoby.

V současné době sdružení zaměstnává na 100 osob se zdravotním znevýhodněním, především s duševním onemocněním, ale i s kombinovaným postižením. Jedná se o osoby různého věku (19 až 62 let) a různého stupně vzdělání. Výroba v chráněných dílnách je zaměřena na výrobu dekorativní a užitkové keramiky, v rukodělné dílně je každoročně navržena nová kolekce novoročenek, která je nabízena firmám, institucím i soukromým subjektům. Dalšími službami, které TULIPAN zákazníkům provozuje, jsou úklidové a venkovní práce a provoz bistra v Semilech či bufetu ve Sportovním areálu v libereckém Vesci.