Skupina ČEZ

Jsme lídrem v oblasti ESG v České republice. Závazek společensky odpovědného chování a udržitelného podnikání je nedílnou součástí naší firemní kultury již od založení v roce 1992. Klademe důraz na odpovědné a etické řízení podniku, pevně věříme v rovné zacházení a rovné příležitosti pro všechny. Chceme být nadále těmi, kdo inspirují k pozitivním změnám a jdou ostatním příkladem.

Naším posláním je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Chceme i nadále přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

ESG a udržitelný přístup jsou integrální součástí našeho řízení a korporátní strategie. Nejedná se o jednorázové splnění nových požadavků, ale o soustavné přizpůsobování naší strategie všem trendům v oblasti energetiky a přístupu k podnikání jako takovému.

Závazek udržitelnosti

Platná strategie byla definována v roce 2019 ve vazbě na aktualizovanou koncepci podnikatelské činnosti společnosti. V roce 2021 jsme v rámci akcelerované strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka definovali strategické cíle do roku 2030 zohledňující dekarbonizační vizi EU a stanovili jsme si konkrétní ambice v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Naší Vizí jsme se zavázali, že budeme rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s ESG. Přeměníme výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2040. Nadále budeme poskytovat nejvýhodnější energetické řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu. Máme ambici zlepšit náš ESG rating a být mezi 20 % nejlépe hodnocených energetických společností do roku 2023.

Naši Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2023 si můžete přečíst ZDE.

Náš závazek k udržitelnosti

Michaela Chaloupková

členka představenstva Skupiny ČEZ a Chief Sustainability Officer

Strategie udržitelnosti

Od roku 2021 se řídíme naší strategickou koncepcí Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka, založenou na pilířích ESG. Stanovili jsme si konkrétní ambice v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje a postupně směřujeme k jejich naplnění.

Hlavní strategické priority strategie VIZE 2030:

  1. Přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2040.
  2. Poskytování nejvýhodnějších energetických řešení a nejlepší zákaznické zkušenosti na trhu.
  3. Rozvoj Skupiny ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s principy ESG.

Environmentální pilíř (E) se soustředí na urychlenou dekarbonizaci. Zavázali jsme se transformovat naše výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2040. Do roku 2030 snížíme naši emisní intenzitu o více než 50 %. Vybudujeme celkem 6 GW obnovitelných zdrojů energie a postupně ukončíme výrobu tepla z uhlí.

Sociální pilíř (S) se zaměřuje především na zákazníky a zaměstnance. Chceme být nadále nejspolehlivějším dodavatelem a zaměřujeme se na bezpečnost a stabilitu dodávek. Modernizujeme a digitalizujeme naši distribuci a prodej. Chceme zůstat nejatraktivnějším zaměstnavatelem v ČR. Budeme pokračovat ve spolupráci se školami a univerzitami, abychom přilákali nejlepší talenty. Zaměstnancům dotčeným odchodem od uhlí poskytneme nadstandardní péči.

Pilíř řízení firmy (G) má dvě priority: diverzita a inkluze a etické chování. Podporujeme a zavádíme opatření, která umožní všem zaměstnancům čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý, rodinný a pracovní život. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci. Tento náš postoj jsme proto stvrdili podpisem evropské Charty diverzity. V roce 2021 jsme jako první společnost kótovaná na pražské burze a první energetická společnost ve střední Evropě získali protikorupční certifikát ISO 37001:2016.

jan_2198

jan_2192

Kdo má u nás ESG na starosti

Zuzana Šillerová

manažerka útvaru ESG Skupiny ČEZ

Zuzana Šillerová vystudovala Systémové inženýrství – Matematické metody v ekonomii na Podnikohospodářské fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po škole nastoupila do projektové kanceláře útvaru strategie společnosti ČEZ, nejprve jako analytička řízení portfolia projektů a následně jako projektová manažerka. Mezi klíčové projekty, které řídila, mimo jiné patří implementace GDPR ve Skupině ČEZ, implementace SAP ve Skupině ČEZ, či optimalizace IT systémů ve výrobě ČEZ. 

Oblasti ESG se věnuje od roku 2022, kdy nastoupila jako vedoucí útvaru reporting ESG, od roku 2023 vede celé oddělení ESG Skupiny ČEZ, které aktuálně čítá 12 lidí. 

Má dvě děti, ve volném čase ráda cestuje, jezdí na kole a čte.  

Projekty

www.cez.cz

ČEZ, a. s., divize Generálního ředitelství, Duhová 1/1444, Praha 4, 140 53