Skupina ČEZ

Jsme lídrem v oblasti ESG v České republice. Závazek společensky odpovědného chování a udržitelného podnikání je nedílnou součástí naší firemní kultury již od založení v roce 1992. Klademe důraz na odpovědné a etické řízení podniku, pevně věříme v rovné zacházení a rovné příležitosti pro všechny. Chceme být nadále těmi, kdo inspirují k pozitivním změnám a jdou ostatním příkladem.

Naším posláním je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Chceme i nadále přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

ESG a udržitelný přístup jsou integrální součástí našeho řízení a korporátní strategie. Nejedná se o jednorázové splnění nových požadavků, ale o soustavné přizpůsobování naší strategie všem trendům v oblasti energetiky a přístupu k podnikání jako takovému.

Závazek udržitelnosti

Platná strategie byla definována v roce 2019 ve vazbě na aktualizovanou koncepci podnikatelské činnosti společnosti. V roce 2021 jsme v rámci akcelerované strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka definovali strategické cíle do roku 2030 zohledňující dekarbonizační vizi EU a stanovili jsme si konkrétní ambice v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Naší Vizí jsme se zavázali, že budeme rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s ESG. Přeměníme výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2040. Nadále budeme poskytovat nejvýhodnější energetické řešení a nejlepší zákaznickou zkušenost na trhu. Máme ambici zlepšit náš ESG rating a být mezi 20 % nejlépe hodnocených energetických společností do roku 2023.

Naši Zprávu o udržitelném rozvoji za rok 2022 si můžete přečíst ZDE.

Náš závazek k udržitelnosti

Kateřina Bohuslavová

Chief Sustainability Officer

Strategie udržitelnosti

Jsme připraveni na velkou transformaci energetiky, máme jasný plán postupné dekarbonizace výrobního portfolia. Připravujeme masivní rozvoj a výstavbu obnovitelných a nízkoemisních zdrojů, rozvíjíme e-mobilitu, moderní distribuční sítě, věnujeme se oblasti energetických úspor a optimálních energetických řešení pro naše koncové zákazníky.

Hlavní strategické priority akcelerované strategie – VIZE 2030:

  1. Přeměna výrobního portfolia na nízkoemisní a dosáhnutí uhlíkové neutrality.
  2. Poskytování nejvýhodnějších energetických řešení a nejlepší zákaznické zkušenosti na trhu.
  3. Rozvíjet Skupinu ČEZ odpovědně a udržitelně v souladu s principy ESG.

Environmentální pilíř (E) se soustředí na urychlenou dekarbonizaci. Zavázali jsme se transformovat naše výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2040. Do roku 2030 snížíme naši emisní intenzitu o více než 50 %. Vybudujeme celkem 6 GW obnovitelných zdrojů energie a postupně ukončíme výrobu tepla z uhlí.

Sociální pilíř (S) se zaměřuje na naše stakeholdery, především na zákazníky a zaměstnance. Hodláme být nadále nejspolehlivějším dodavatelem a zaměřujeme se na bezpečnost a stabilitu dodávek. Modernizujeme a digitalizujeme naši distribuci a prodej. Chceme zůstat nejatraktivnějším zaměstnavatelem v ČR. Budeme pokračovat ve spolupráci se školami a univerzitami, abychom přilákali nejlepší talenty. Všem našim zaměstnancům, kterých se dotkne odchod uhlí, slibujeme, že se o ně postaráme. Zavazujeme se ke spravedlivé transformaci a nabídneme jim převedení na jinou pozici, rekvalifikaci nebo kompenzaci.

Pilíř řízení firmy (G) má dvě priority: diverzita a inkluze a etické chování. Snažíme se překonávat očekávání a poskytovat atraktivní podmínky lidem pocházejících z různých prostředí. Podporujeme a zavádíme opatření, která umožní všem zaměstnancům čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý, rodinný a pracovní život. Odmítáme jakoukoliv diskriminaci. Tento náš postoj jsme proto stvrdili podpisem evropské Charty diverzity. V roce 2021 jsme jako první společnost kótovaná na pražské burze a první energetická společnost ve střední Evropě získali protikorupční certifikát ISO 37001:2016.

 

 

jan_2198

jan_2192

Kdo má u nás ESG na starosti

Kateřina Bohuslavová

Chief Sustainability Officer

katerina.bohuslavova@cez.cz

Kateřina Bohuslavová vystudovala Oxfordskou univerzitu a Univerzitu Karlovu. Pracovala jako lingvistka ve státní správě i v soukromém sektoru. Dlouhodobě působila v akademické sféře, přednášela na Akademii věd ČR a vysokých školách. Zaměřovala na systematickou práci s daty a publikování odborných textů. V roce 2021 nastoupila do ČEZ, a. s., kde řídí útvar ESG v divizi generálního ředitele.

„Útvar ESG zodpovídá za nefinanční reporting, komunikaci s ratingovými agenturami, monitorování vývoje ESG trendů na trhu, přípravu udržitelných projektů a analýzy dopadů našeho podnikání. Našim posláním je upevnit pozici lídra udržitelného rozvoje v ČR a stát se jím i v celoevropském kontextu.“

Projekty

www.cez.cz

ČEZ, a. s., divize Generálního ředitelství, Duhová 1/1444, Praha 4, 140 53